ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดกับครูกรรณิกา

Advertisements

ผลงานรางวัลห้องสมุดของครูกรรณิกา

รางวัลห้องสมุด 3 ดียอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2552 ของ สพฐ.

รางวัลห้องสมุด 3 ดียอดเยี่ยม ประปีการศึกษา 2553 ของสพป.พะเยาเขต 1

รางวัลห้องสมุด 3 ดียอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554 ของ สพม.เขต 36